Hlasování bylo spuštěno!

Hlasovat ONLINE můžete ZDE

Jaké jsou podmínky internetového hlasování?

  • hlasovat online je možné pro návrhy do 150 tisíc korun (včetně)
  • hlasování probíhá od 1. do 29. února pouze na webu participativního rozpočtu
  • hlasovat přes internet může úplně každý, bez ohledu na jeho trvalé bydliště;
  • v rámci internetového hlasování nezáleží na věku volitele;
  • volitel nemá k dispozici záporný (negativní) hlas, ale pouze hlas kladný;
  • volbu je možné uskutečnit po dobu internetového hlasování opakovaně;
  • z jedné IP adresy je možné jeden projekt volit maximálně jednou denně;
  • výsledky budou zveřejněny hned po ukončení online hlasování.

Fyzické hlasování

Fyzické hlasování je hlavní hlasování v rámci participativního rozpočtu a uskuteční se ve dnech 2. až 6. března vždy od 8 do 18 hodin v obřadní síni mariánskohorské radnice.

Hlasovat mohou obyvatelé od 16 let s trvalým pobytem v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Hlasovat je možné pro všechny navržené projekty bez ohledu na jejich předpokládanou hodnotu.

Každý hlasující bude mít k dispozici pět bodů, které může libovolně rozdělit mezi jednotlivé návrhy. Platí však podmínka, že volitel může jednomu projektu přidělit maximálně jeden bod. Pokud tedy bude chtít rozdělit všech pět kladných bodů, musí vybrat pět projektů.

Volitel bude mít k dispozici také jeden záporný (negativní) hlas, kterým může záporně ohodnotit projekt, o němž se domnívá, že má negativní dopad pro obvod, nebo se mu z jiného důvodu nelíbí.