MEZIGENERAČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ

Otevřený mezigenerační šachový turnaj pod otevřeným nebem na Mariánském náměstí pro šachisty, obyvatele obvodu, doplněný o kulturní program.

Současný stav

V současnosti dochází z mnoha příčin ke generační odluce, produktivní generace většinu času tráví ekonomickou činností, na děti nemá dostatek času, vnuci nerozumějí světu svých prarodičů, mezigenerační komunikace v rodině vázne, což přináší neporozumění i významné negativní jevy. Je nedostatek příležitostí pro vzájemné mezigenerační setkávání a poznávání.

Cíl projektu

Mezigenerační otevřený šachový turnaj přinese příležitost vzájemného společenského setkání amatérských šachistů různých generací nad královskou hrou, ať už jako aktivní účastníci nebo diváci. Současně turnaj oživí nový veřejný prostor rekonstruovaného Mariánského náměstí, protože turnaj vytvoří prostředí hry pro radost a zábavu i mezigenerační setkávání.

Místo realizace

Mariánské náměstí se záložní dešťovou variantou v sále SVČ Korunka

Předpokládané náklady: 44.970 Kč


Tento projekt má hodnotu do 150 tisíc korun (včetně) a je možné pro něj hlasovat i na internetu.


Hlasuj pro projekt
« Předchozí projektNásledující projekt »