Hotovo. Známe projekty, které zvítězily!

datum: 06. 03. 2020

Už známe všechny návrhy, které od hlasujících obyvatel městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky ve 4. ročníku participativního rozpočtu s názvem Radnice pro lidi – lidé pro obvod získaly nejvíce hlasů a budou realizovány.

Vítěz online hlasování:

Kurzy bojové sebeobrany pro veřejnost, 149.800 Kč

Hlasovací místnost v obřadní síni mariánskohorské radnice byla uzavřena v pátek 6. března v 18 hodin a ihned poté zástupci radnice a spolupracující studenti Obchodní akademie Ostrava začali sčítat hlasy pro jednotlivé návrhy.

Největší podporu ve fyzickém hlasování získaly tyto projekty:

  1. Oprava chodníku na ulici Mojmírovců (499.000 Kč), 90 hlasů
  2. Vraťme raketu do parku (450.000 Kč), 69 hlasů
  3. Doplnění laviček v Dolině (33.000 Kč), 62 hlasů
  4. Hezčí cesta od náměstí po ulici Čelakovského (199.000 Kč), 49 hlasů
  5. Revitalizace přední části pozemku u MŠ Gen. Janka (242.000 Kč), 48 hlasů

Vítězné projekty hodlá vedení městského obvodu zrealizovat ještě letos.

Pozn.: Realizace návrhu „Revitalizace přední části pozemku u MŠ Gen. Janka“ z důvodu překročení celkového limitu 1.500.000 Kč určeného pro participativní rozpočet roku 2020 bude po konzultaci s navrhovatelem projektu upravena.