Mariánskohorský participativní rozpočet už podruhé

datum: 21. 07. 2017

V červenci byl vyhlášen druhý ročník participativního rozpočtu Mariánských Hor a Hulvák s názvem Radnice pro lidi – lidé pro obvod. Stejně jako loni i letos mohou občané rozhodnout o tom, jak se použije 1.500.000 korun z rozpočtu obvodu.

„Navazujeme na zkušenosti z loňského pilotního ročníku, který se velmi vydařil. Podmínky proto zůstaly téměř stejné, lehce jsme upravili jen drobnosti týkající se podávání projektů a hlasování. Projekty tak opět mohou podávat občané od 16 let, kteří v našem obvodu bydlí, pracují, podnikají, nebo zde chodí do školy. Maximální hodnota jednoho navrženého projektu nesmí přesáhnout 500 tisíc korun včetně DPH,“ říká starostka Liana Janáčková.

Navrhnout je možné téměř cokoli od různých kulturních a sportovních akcí, přes soutěže, preventivní projekty, až po investiční akce. Ty se ale stejně jako v předchozím ročníku musí týkat výhradně nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Ostravy svěřeného městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Návrhy by neměly směřovat do rekonstrukcí, oprav a vybavení bytového fondu a současně je možné podávat pouze takové projekty, jejichž realizace je možná do 10 měsíců od případného vítězství v hlasování, tedy nejpozději do konce roku 2018.

„Pokud někdo chce vybudovat například nový chodník na místě, kde v současnosti žádný není, s největší pravděpodobností to v rámci participativního rozpočtu nepůjde. Ne proto, že bychom nechtěli, ale velké akce, které potřebují projekt a podléhají územnímu řízení a stavebnímu povolení, zkrátka není vždy reálné do deseti měsíců stihnout,“ vysvětluje 1. místostarosta Patrik Hujdus a dodává: „Návrhy ale mohou směřovat do oprav částí chodníků a komunikací, do vybudování nových dětských hřišť, umístění laviček a košů na místa, kde chybí, je možné navrhnout vytvoření odpočinkové zóny, opravu poškozené zídky, nebo třeba vysazení stromu.“

Stejně jako v loňském roce musí být nápad zpracován do formuláře, který je dostupný na webových stránkách www.radniceprolidi.cz. „Důležité je, aby navrhovatel pro svůj projekt získal podporu alespoň pěti občanů s trvalým pobytem v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Tím vlastně prokazuje, že mezi lidmi by o jeho nápad mohl být zájem,“ vysvětluje starostka Janáčková s tím, že nově musí každý z navrhovatelů elektronicky dodat ilustrační obrázek, fotku nebo vizualizaci projektu, která bude sloužit k prezentaci návrhu ostatním. V případě, že navrhovatel chce v rámci svého nápadu něco vybudovat, doloží také mapu, případně situační návrh místa realizace.

I v letošním ročníku participativního rozpočtu bude o projektech možné hlasovat dvěmi způsoby – online na internetu a fyzicky na radnici. Do internetového hlasování, které bude předcházet hlasování fyzickému, budou zařazeny všechny projekty, jejichž hodnota nepřekročí částku 150 tisíc korun, přičemž hlasování se může zúčastnit každý, bez ohledu na věk a trvalé bydliště. Na internetu je možné každý projekt z jedné IP adresy podpořit maximálně jedenkrát denně. Rozdíl oproti loňskému ročníku je v tom, že vítěz internetového hlasování bude vyhlášen bezprostředně po ukončení online hlasování.

Fyzické hlasování také čekají novinky. Hlasovat se bude opět na mariánskohorské radnici a stejně jako loni bude mít každý volitel k dispozici pět bodů kladných a jeden záporný. „Každému projektu ale bude možné nově přidělit maximálně jeden bod. Pokud tedy bude chtít volitel využít všechny své kladné body, musí vybrat pět projektů, které se mu líbí. Tento způsob rozdělení bodů nám příjde spravedlivější, protože dává všem návrhům stejnou šanci,“ uzavírá místostarosta Hujdus.

Přesná pravidla pro podávání projektů, formulář, kontakty a také informace o minulém ročníku najdete na webových stránkách www.radniceprolidi.cz. Nápady lze konzultovat a podávat až do 30. září.