Nová pítka pro ptáčky už mají konkrétní podobu

datum: 30. 09. 2019

Pracovníci radnice rozmístili v průběhu srpna po Mariánských Horách a Hulvákách pítka pro ptáky a drobné živočichy. Nově jsou například v areálech mariánskohorských školek a u ZŠ Gen. Janka, v parčíku před farou či u Domu s pečovatelskou službou v ulici Novoveské.

Pítka nechalo zakoupit vedení radnice Mariánských Hor a Hulvák na základě hlasování obyvatel v obvodu ve třetím ročníku participativního rozpočtu, nazvaného Radnice pro lidi – lidé pro obvodu, z něhož vyšel nápad na jejich pořízení jako jeden z vítězných. Mají sloužit nejen ptákům, ale i dalším drobným živočichům, jako jsou čmeláci nebo motýli. Jednotlivá kovová pítka jsou instalována na sedmi místech vždy po dvou kusech a náklady na jejich pořízení mírně přesáhly 13 tisíc korun.

V našem obvodě se příliš nevyskytují přirozené vodní plochy, a ptáci jsou tak závislí do značné míry na dešťových srážkách, kterých je v posledních letech nedostatek. Pokusili jsme se vybrat taková pítka, která navíc esteticky doplní veřejný prostor. Jsem ráda, že lidé vidí, jak se jednotlivé návrhy participativního rozpočtu stávají skutečnými, a doufám, že to bude inspirace pro ostatní, aby přihlásili své nápady do právě probíhajícího čtvrtého ročníku tohoto projektu,“ uvedla 1. místostarostka Jana Pagáčová, která spolu s navrhovatelkou pítek slavnostně jejich provoz zahájila.

Ornitologové tuto činnost vítají, především v zástavbách totiž ptákům chybí voda. Potřebují přitom alespoň dvakrát denně pít a také se koupat. Do plnění těchto malých nádržek vodou se může zapojit každý a díky jejich umístění se ptáčky začaly starat zejména děti, které se jejich pozorováním také lecčemus přiučí. A jak nápad vlastně vznikl?

V loňském suchém létě, když jsem viděla zoufalství ptáků okolo kašny, jak se nemohou napít, napadla mě právě pítka do veřejného prostoru. Až budete chtít děti naučit doplňovat pítko, láhev vody z domu je lepší než voda z kašen, která může být chemicky upravená. Dřívka v pítku zase zpřístupní vodu také včelkám a jinému hmyzu,“ vysvětlila autorka nápadu, Jana Krajíčková.