O participativním rozpočtu se píše v médiích

datum: 18. 09. 2016

Zapojte se a dobré nápady dostanou šanci

Máte zájem se aktivně zapojit do rozhodování o tom, do čeho náš městský obvod investuje své finanční prostředky? Chtěli byste ovlivnit dění kolem sebe a navrhnout nějaké zlepšení nebo užitečnou novinku? Pak právě vám je určený projekt participativního rozpočtu s názvem Radnice pro lidi – lidé pro obvod, který v současné době připravuje vedení mariánskohorské radnice.

„V rozpočtu jsme vyčlenili celkem jeden a půl milionu korun, které chceme dát k dispozici veřejnosti, aby rozhodla, jak nejlépe s nimi má obvod naložit. V rámci připravovaného projektu budou moci občané přicházet s nejrůznějšími návrhy a sami obyvatelé našeho obvodu pak hlasováním rozhodnou, které z nich se zrealizují. Pravidla jsme nastavili tak, že se musí jednat o projekty v hodnotě od pěti tisíc do půl milionu korun,“ říká starostka Liana Janáčková.

Smysl participativního rozpočtu je v tom, že všichni lidé, kteří k městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky mají nějaký vztah, ať už v něm bydlí, pracují, anebo chodí do školy budou moci napsat svůj vlastní projekt a představit ho ostatním.

„Může to být třeba návrh na vybudování nové lavičky nebo dětského hřiště, opravu kašny, vybudování parkoviště pro kola, instalaci bezpečnostní kamery, ale je možné napsat projekt například na uspořádání koncertu, sportovní akce nebo na nákup vybavení pro turistický oddíl, případně pro jinou skupinu, která se zabývá organizováním volnočasových aktivit nejen pro děti. Nápady prostě mohou být různé, ale to už záleží na lidech, aby řekli, co jim tady chybí a co by se mělo udělat,“ upřesňuje 1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus.

Více informací o projektu „Radnice pro lidi – lidé pro obvod“ je k dispozici na webových stránkách participativního rozpočtu www.radniceprolidi.cz. Protože se ale jedná v našem městském obvodu o novinku jak zapojit veřejnost do rozhodování, vedení radnice naplánovalo čtyři veřejná setkání s občany. Zúčastnit se jich může každý, kdo má zájem získat podrobnější informace, dozvědět se, jaké návrhy je možné předkládat, jakým způsobem se to má udělat, kdy dojde k hlasování a kdy se po výběru vítězných nápadů uskuteční jejich realizace.

„Budete se moci zeptat na všechno, co vás zajímá. Rozhodně doporučuji všem, kterým městský obvod Mariánské Hory a Hulváky není lhostejný, aby alespoň na jedno ze setkání přišli. Ze zkušenosti s vedením podobných projektů vím, že je důležité ptát se, konzultovat, nebát se nechat si poradit, a to nejen na začátku, ale i v průběhu psaní samotné žádosti. Proto si určitě nenechte ujít možnost setkat se s projektovým týmem participativního rozpočtu osobně a dozvědět se toho co nejvíce,“ nabádá projektový manažer Andrej Foltýnek.

Termíny a místa veřejných setkání:

27. září 2016
Středisko volného času Korunka, Korunní 699/49, Ostrava – Mariánské Hory

4. října 2016
Panevropská vysoká škola (budova bývalé základní školy v Hulvákách), Matrosovova 833/14, Ostrava-Hulváky

11. října 2016
Základní škola, Gen. Janka 1208, Ostrava – Mariánské Hory

18. října 2016
DTO CZ, s.r.o. (bývalý Dům techniky), Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory

Všechny akce začínají v 16.30 hodin. Zástupci vedení radnice a členové projektového týmu se těší na vaši účast.