Online hlasování pro projekty bylo spuštěno

datum: 01. 02. 2018

Celkem je do letošním ročníku participativního rozpočtu přihlášeno devatenáct projektů navržených občany Mariánských Hor a Hulvák nebo s jejich podporou vyjádřenou podpisy pro navrhované projekty, které byly posouzeny jako proveditelné. Do online hlasování bylo zařazeno dvanáct z nich, které svou cenou nepřesahují částku 150 tisíc korun.

Z těchto dvanácti projektů bude v online hlasování vybrán jeden, který se v letošním roce zrealizuje. Hlasovat je možné z jedné IP adresy jednou denně pro jeden, ale i více projektů.

Zbylých jedenáct projektů s částkou do 150 tisíc korun, které neuspějí v online hlasování a sedm projektů s cenou vyšší, budou následně zařazeny do fyzického hlasování, které bude probíhat na radnici od 1. do 8. března.