Parčík před farou zdobí nové umělecké dílo

datum: 11. 07. 2019

V participativním rozpočtu v minulém roce se mezi úspěšné projekty zařadil návrh Zhotovení a umístění nového díla – Kříže – do veřejného prostoru a revitalizace přilehlého území.

Jednalo se o území parčíku před farou, které se nachází vedle nejkrásnější dominanty městského obvodu a zároveň kulturní památky – kostela Panny Marie Královny. Tento projekt úzce navazoval na revitalizaci celého veřejného prostoru, který se tehdejší vedení radnice v čele se starostkou Lianou Janáčkovou rozhodlo rekonstruovat vybudováním nových chodníků, dlažby před farou, osazením nových laviček atd. Poté, ve spolupráci s vedením radnice, Římskokatolickou farností a Ostravskou univerzitou bylo rozhodnuto o zhotovení nového uměleckého díla, které nahradí starý kříž, jenž stával u kostela a byl již v havarijním stavu, a nebylo možné ho restaurovat.

Vítězný námět s názvem Srdce kříže jsme společně vybrali z několika výtvarných předloh s panem farářem Vladimírem Schmidtem a paní místostarostkou Janou Pagáčovou,“ říká tehdejší starostka Liana Janáčková. Jeho autorem je pan docent Jaroslav Koléšek, vedoucí katedry sochařství zdejší Fakulty umění Ostravské univerzity.

Na financování tohoto díla se kromě prostředků z participativního rozpočtu ve výši 133 tisíc korun ještě podílelo statutární město Ostrava, které ze svého dotačního programu Fajnovy prostor poskytlo Římskokatolické farnosti částku ve výši 457 tisíc korun. Tato dotace zahrnuje výrobu nové sochy Srdce kříže a rovněž i výsadbu zeleně kolem nového díla, na které se budou svou prací podílet občané. Současně bude vyměněn i uschlý vánoční stromeček za nový. Tyto práce budou provedeny na podzim.

Slavnostní posvěcení díla Srdce kříže proběhlo na svátek slovanských věrozvěstů dne 4. července, po večerní mši svaté,“ říká místostarostka Jana Pagáčová a dodává: „Věřím, že nové dílo přispěje ke zkulturnění tohoto nově opraveného veřejného prostoru a že se nám všem bude líbit.“

Zajímavostí tohoto ojedinělého díla je, že existuje pouze jeden úhel, ve kterém je kříž v srdci vidět, a to při pohledu od kostela směrem k faře. „Srdce a kříž jsou neodmyslitelně spjaty. Srdce symbol lásky a kříž symbol oběti. Láska bez oběti není možná a oběť bez lásky je zbytečná," uvedl při slavnostním aktu farář Vladimír Schmidt.