Pro vybrané projekty už můžete hlasovat online

datum: 01. 02. 2017

Hlasování na internetu bylo spuštěno. Podpořit projekty, které se vám líbí, můžete online až do 28. února 2017.

Pravidla internetového hlasování jsou velmi jednoduchá:

  • hlasovat online může úplně každý, bez ohledu na jeho trvalé bydliště;
  • v rámci internetového hlasování nezáleží na věku volitele;
  • volitel nemá k dispozici záporný (negativní) hlas, ale pouze hlas kladný;
  • volbu je možné uskutečnit po dobu internetového hlasování opakovaně;
  • z jedné IP adresy je možné jeden projekt volit maximálně jedenkát denně;
  • volba on-line se uskuteční pouze prostřednictvím webu participativního rozpočtu.

Do internetové volby jsou zařazeny projekty v maximální hodnotě 150 tisíc korun včetně DPH. Návrh, který od volitelů na internetu získá největší podporu, bude realizován, o realizaci dalších projektů rozhodne hlasování na radnici.

Hlasovat online můžete na této stránce.