Prodlužujeme termín pro podání návrhů občanů

datum: 27. 09. 2017

Podle harmonogramu pro druhý ročník participativního rozpočtu mělo podávání návrhů občany skončit na konci září. Jelikož se ale na radnici začalo nejvíce projektů scházet právě s blížícím se koncem lhůty pro podávání, vedení rozhodlo, že bude termín prodloužen. „S množícími se dotazy ze strany občanů, jestli je možné odevzdat ne úplně dokončený projekt, aby stihli termín, a pak ho teprve ve spolupráci s našimi administrátory dokončit, jsme se rozhodli prodloužit termín pro podání nápadu do letošního ročníku participativního rozpočtu. Nový termín je 31. října,“ vysvětluje 1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus.

Projekty mohou podávat občané od 16 let, kteří v našem obvodu bydlí, pracují, podnikají, nebo zde chodí do školy. Maximální hodnota jednoho navrženého projektu nesmí přesáhnout 500 tisíc korun včetně DPH. Navrhnout je možné téměř cokoli – od různých kulturních a sportovních akcí, přes soutěže, preventivní projekty, až po investiční akce. Ty se ale – stejně jako v předchozím ročníku – musí týkat výhradně nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Ostravy svěřeného městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Návrhy by neměly směřovat do rekonstrukcí, oprav a vybavení bytového fondu a současně je možné podávat pouze takové projekty, jejichž realizace je možná do 10 měsíců od případného vítězství v hlasování, tedy nejpozději do konce roku 2018. Stejně jako v loňském roce musí být nápad zpracován do formuláře, který je dostupný na těchto webových stránkách. Důležité je, aby navrhovatel pro svůj projekt získal podporu alespoň pěti občanů s trvalým pobytem v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Každý z navrhovatelů také musí elektronicky dodat ilustrační obrázek, fotku nebo vizualizaci projektu, která bude sloužit k prezentaci návrhu ostatním. V případě, že navrhovatel chce v rámci svého nápadu něco vybudovat, doloží také mapu, případně situační návrh místa realizace.