Proveditelnost podaných návrhů zkontrolována

datum: 16. 01. 2017

Všechny návrhy, které občané přihlásili do projektu participativního rozpočtu Radnice pro lidi – lidé pro obvod, byly kompetentními pracovníky Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky zkontrolovány.

Při kontrole se nehodnotila kvalita návrhu a jeho obsahová stránka. Kontrolovalo se pouze to, zdali je návrh realizovatelný, ať už v rámci vlastnických vztahů, reálnosti finančního rozpočtu, nebo například z hlediska časové proveditelnosti v průběhu roku 2017.

Z celkového počtu 39 přihlášených návrhů je realizovatelných 25 projektů. O tom, které z nich se skutečně zrealizují rozhodne veřejnost v hlasování.