Tři otázky pro vedoucího projektu Radnice pro lidi

datum: 16. 09. 2016

Redaktorům Deníku tento týden na otázky týkající se participativního rozpočtu odpovídal 1. místostarosta Mariánských Hor a Hulvák Patrik Hujdus.

V Mariánských Horách a Hulvákách chystáte participativní rozpočet. Co to znamená?

Chceme dát našim občanům možnost ovlivnit do čeho bude městský obvod investovat své peníze. S návrhem přišla paní starostka Janáčková, která ho prosadila na radě a také v zastupitelstvu. Projekt jsme pojmenovali Radnice pro lidi – lidé pro obvod a v rámci něho budou moci občané předkládat různé návrhy na to, co by se v obvodě mohlo udělat, změnit a vylepšit. Sami obyvatelé pak hlasováním rozhodnou, které nápady se zrealizují. Participativní rozpočet není žádná novinka, některé městské obvody už jej taky spustily, myslíme si že je to dobrý nápad jak vtáhnout veřejnost do rozhodování o veřejných financích a o prostoru, ve kterém společně žijeme.

Kolik financí pro tento účel máte k dispozici? Na co všechno se peníze dají využít?

Pro participativní rozpočet v našem obvodu jsme vyčlenili jeden a půl milionu korun. To je částka, kterou mohou občané přerozdělit mezi všechny navržené projekty. Minimální hodnota projektu je pět tisíc, maximální půl milionu. Může to být třeba návrh na vybudování nové lavičky nebo dětského hřiště, opravu kašny, vybudování parkoviště pro kola, instalaci bezpečnostní kamery, ale je možné napsat projekt například na uspořádání koncertu, sportovní akce nebo na nákup vybavení pro turistický oddíl, případně pro jinou skupinu, která se zabývá organizováním volnočasových aktivit nejen pro děti. Nápady prostě mohou být různé, ale to už záleží na lidech, aby řekli, co jim tady chybí a co by se mělo udělat nebo zlepšit.

Kdo se do projektu může zapojit?

Podat návrh může každý občan starší šestnácti let, který má nějaký vztah k našemu městskému obvodu, ať už tady bydlí, pracuje, anebo chodí do školy. Podmínkou je, že návrh na projekt musí spolupodepsat alespoň pět lidí s trvalým bydlištěm u nás. Projekty se budou podávat na podzim letošního roku. Aby lidé věděli jak přesně se mohou zapojit a jak proběhne hlasování a výběr vítězných nápadů, uspořádali jsme čtyři veřejná setkání, na kterých zástupci vedení radnice a členové projektového týmu všem zájemcům vysvětlí potřebné detaily a podrobnosti. Podrobnosti o projektu je možné zjistit taky na webu O přesných místech a termínech těchto setkání se veřejnost dozví ve Zpravodaji Mariánských Hor a Hulvák, který vyjde příští týden, nebo na webu www.radniceprolidi.cz, který jsme právě spustili.