Už známe jména všech vítězných projektů

datum: 13. 03. 2017

Právě byly zveřejněny názvy vítězných projektů, které v rámci participativního rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky získaly v hlasování největší podporu od občanů.

Vítěz internetového hlasování

Mezinárodní turnaj fotbalových školiček (75.000 Kč)

Vítězné projekty fyzického hlasování

Hřiště (500.000 Kč)
Bezpečnostní tlačítka pro osaměle žijící seniory (82.500 Kč)
Hřiště pro nejmenší v Dolině (416.000 Kč)
Mobiliář Hulváky (358.000 Kč)
Ozdobná kašna před kostelem v Mariánských Horách (89.000 Kč)

Celkové výsledky hlasování

Podívejte se, jakou měly jednotlivé návrhy podporu hlasujících. Kompletní přehled hlasů všech projektů v online hlasování na internetu a ve fyzickém hlasování najdete na této stránce.

Tisková zpráva k výsledkům hlasování

Ostrava, 13. března 2017

Obyvatelé Mariánských Hor a Hulvák rozhodli, které projekty se budou realizovat

Participativní rozpočet městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky s názvem Radnice pro lidi – lidé pro obvod se dostal do své závěrečné části. V pátek 10. března v 18 hodin se zavřely dveře hlasovací místnosti v obřadní síni mariánskohorské radnice a členové projektového týmu společně se členy „volební“ komise spočítali hlasy pro jednotlivé návrhy občanů. Celkem bylo k přerozdělení 1,5 milionu korun.

„Zájem veřejnosti nás mile překvapil, do fyzického hlasování se zapojilo celkem 440 obyvatel našeho městského obvodu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první ročník participativního rozpočtu u nás a celý systém je poměrně nový a neznámý, je to skvělé, kolik lidí našlo cestu na radnici a vyjádřilo svůj názor,“ řekla starostka obvodu Liana Janáčková. Hlasování probíhalo v pracovních dnech od 1. do 10. března v čase od 8 do 18 hodin a zúčastnit se ho mohli obyvatelé s trvalým bydlištěm v obvodu, kterým v den volby bylo minimálně 16 let.

Nejvíce hlasů získal projekt „Hřiště“ s předpokládanou cenou realizace 500 tisíc korun. Jedná se o nevyužívaný prostor na Klicperově ulici vedle Střední odborné školy Waldorfské, který je často cílem bezdomovců. V rámci projektu dojde k celkové revitalizaci plochy, odstranění plevele, odpadků a zbytků železných konstrukcí, místo bude možné využít k rekreaci, ale také k pořádání volnočasových aktivit a společenských událostí. Dalšími úspěšnými projekty, které občané ve fyzickém hlasování vybrali k realizaci, jsou:

Bezpečnostní tlačítka pro osaměle žijící seniory (předpokládané náklady 82,5 tisíc korun)
Hřiště pro nejmenší v „Dolině“ (předpokládané náklady 416 tisíc korun)
Mobiliář Hulváky (předpokládané náklady 358 tisíc korun)
Ozdobná kašna před kostelem v Mariánských Horách (89 tisíc korun)

Každý hlasující mohl mezi vybrané projekty rozdělit libovolným způsobem 5 hlasů kladných, měl k dispozici ale taky jeden hlas záporný. Ten mohl dát projektu, který se mu z nějakého důvodu nelíbil. Nejvíce záporných hlasů (68) získal projekt „Venkovní grilovací místo v Dolině“ na sídlišti Fifejdy I.

„Hlasující dali jasně najevo, že gril v blízkosti dětských herních prvků nechtějí. Předpokládáme, že se obávali zvýšeného hluku, možného nepořádku v okolí, případné konzumace alkoholu a výskytu nepřizpůsobivých osob,“ řekl 1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus a dodal: „Od začátku participativního rozpočtu jsme respektovali návrhy autorů a byli jsme rádi, že se jich sešlo tak velké množství. Pracovníci radnice ověřili, zdali jsou jednotlivé projekty realizovatelné, hodnocení kvality nápadů a jejich potřebnosti jsme ale nedělali. Rozhodnutí o tom, které projekty budou realizovány, bylo plně v kompetenci hlasujících občanů a názory nebo doporučeními radnice jsme je nechtěli ovlivňovat,“ vysvětlil místostarosta Hujdus.

Kromě fyzického hlasování, které bylo nejdůležitější fází rozhodování, měli občané možnost vyjádřit se i na internetu. Online hlasování probíhalo v únoru, zařazeny do něj byly projekty v maximální hodnotě 150 tisíc korun a vyhrát mohl pouze jeden, který získal největší počet hlasů. Tím se stal projekt s názvem Mezinárodní turnaj fotbalových školiček v předpokládané ceně 75 tisíc korun. Tento vítězný návrh získal 662 hlasů z celkového počtu 3425 hlasů, které do internetového hlasování přišly.

Všechny vítězné návrhy chce vedení mariánskohorské radnice zrealizovat ještě v letošním roce. U některých je potřeba zhotovit projektovou přípravu, realizace jiných bude jednodušší a začne už v březnu.

„Myslím, že první ročník participativního rozpočtu našeho městského obvodu se vydařil. Občané vybrali pěkné projekty a je evidentní, že se nad svým výběrem dobře zamysleli, protože zvolili návrhy potřebné a užitečné. Chtěla bych vyzvat autory projektů, které v hlasování neuspěly, aby nebyli zklamaní. Zájem veřejnosti o náš participativní rozpočet je důkaz toho, že lidé nejsou vůči prostředí, ve kterém žijeme, lhostejní a to je moc dobře. Rozhodně bych si přála, abychom participativní rozpočet v našem městském obvodu měli i v následujícím roce,“ uzavřela starostka Liana Janáčková.