Vybrali jste projekty pro Mariánské Hory a Hulváky

datum: 02. 05. 2019

Hlasovací místnost letošního ročníku participativního rozpočtu byla uzavřena v pátek 5. dubna v 18 hodin a začalo sčítání přidělených hlasů. Celkem 717 fyzických hlasů podpořilo ve třetím ročníku participativního rozpočtu Mariánských Hor a Hulvák s názvem Radnice pro lidi – lidé pro obvod 22 navržených projektů. Nejvíce hlasů vhozených do hlasovací urny získal projekt Krásné stromy do Mariánských Hor.

Radnice opět na projekty občanů vyčlenila 1,5 milionu korun. Jako už v předchozích dvou letech, i letos mohli mariánskohorští obyvatelé, ale i další Ostravané předkládat své návrhy na nejrůznější zlepšení a změny v obvodu, aby pak následně sami lidé v hlasování rozhodli, které projekty zvítězí a zrealizují se.

Hlasování bylo jako každoročně rozděleno do dvou fází. Online hlasování probíhalo celý březen a občané mohli hlasovat pouze pro projekty, které svou nákladností nepřekročí částku 150 tisíc korun. V internetovém hlasování uspěl projekt „Oslava 100 let fotbalu na TJ Slovan v rámci Mezinárodního turnaje fotbalových školiček MHaH Slovan Cup 2019“ v hodnotě 149 tisíc korun. Do zbývající částky 1,351 milionu korun se na základě hlasování lidí, kteří přišli hlasovat fyzicky, vešlo dalších šest projektů.

Je vidět, že lidé chtějí dostat do města co nejvíce zeleně, protože první dva vítězné projekty se právě tomuto tématu věnují. Vítězný návrh ‚Krásné stromy do Mariánských Hor‘ v hodnotě 200 tisíc korun usiluje o vysazení vzrostlejších jehličnanů na vhodných místech obvodu a úpravu ploch zeleně řeší i projekt ‚Okrasná výstavba před kostelem Panny Marie Královny‘ v ceně 80 tisíc korun, který se počtem hlasů umístil hned na druhém místě,“ upřesňuje výsledky hlasování na radnici starosta Patrik Hujdus.

Třetí projekt v pořadí, s názvem „Lanovka v Dolině“ (220 tisíc korun), doplní oblíbenou sportovně rekreační lokalitu o možnost dlouhého sjezdu na lanové dráze, kterou přivítají hlavně děti. Pro Adventní tržiště vytvoří řezbář další z projektů, kterým bude vyřezávaný „Betlém pro Mariánské náměstí“ (250 tisíc korun) a ve veřejném prostoru budou instalovány „Městské trampolíny do Mariánských Hor“ (450 tisíc korun). Úspěšný byl také návrh nazvaný „Pítka pro ptáky a drobné živočichy“ (16 600 korun), díky kterému budou v horkém létě rozmístěna po našem obvodě keramická napajedla.

Hlasováním však naše práce nekončí, ale teprve začíná. Realizace některých projektů bude časově náročná. Přesto chci ještě poděkovat všem, kteří se zúčastnili – ať svým návrhem či hlasem,“ doplnil Patrik Hujdus, který na sčítání hlasovacích lístků osobně dohlížel. Na řádný způsob hlasování dohlíželi také studenti obchodní akademie a VOŠS, kteří se svého poslání ujali velmi ochotně. V obřadní síni zájemcům předávali informace o participativním rozpočtu, o jednotlivých projektech a také vysvětlovali lidem způsob hlasování. Po uzavření hlasovací místnosti následně asistovali pracovníkům radnice při sčítání hlasů.

Všechny projekty, pro které se hlasovalo, jsou detailně popsány na adrese www.radniceprolidi.cz.