Zapojte se a dejte dobrým nápadům šanci!

datum: 01. 03. 2019

Obyvatelé Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky mohou od prvního března hlasovat o rozdělení 1,5 miliónu korun mezi návrhy participativního rozpočtu s názvem Radnice pro lidi – lidé pro obvod. Ze všech nápadů, které zástupci veřejnosti do programu přihlásili, jich do hlasování bylo zařazeno celkem 22.

Všechny navržené projekty jsme pečlivě posoudili. Ve většině případů navrhovatelé využili možnost své záměry ještě upřesnit. Samozřejmě nás také zajímaly důvody, které je k podání návrhů motivovaly. Mezi projekty se bohužel našly i takové, které realizovat nejde. Zpravidla šlo o překročení maximálního rozpočtu, termín realizace, nebo jiné porušení pravidel participativního rozpočtu,“ říká starosta obvodu Patrik Hujdus.

Hlasovat pro jednotlivé návrhy a vybrat tak ty, které je nejvíce osloví, mohou lidé od 1. do 31. března prostřednictvím webových stránek www.radniceprolidi.cz, ovšem pouze pro ty projekty, jejichž hodnota nepřesáhne 150 tisíc korun. Princip volby je velice jednoduchý. Z jedné IP adresy je možné poslat jednomu projektu jeden hlas denně, v jednom dni ale lidé svým hlasem můžou podpořit i několik nápadů. Zapojit se může každý, kdo má přístup k internetu, bez ohledu na věk a bydliště. Projekt, který získá nejvíce hlasů, se zrealizuje.

Stejně jako v předchozích dvou ročnících naváže na on-line hlasování ve dnech od 1. do 5. dubna hlasování fyzické, a to přímo v obřadní síni radnice, kde mohou mariánskohorští občané hlasovat již pro všechny přihlášené projekty. Každý hlasující může podpořit až pět návrhů, a zároveň bude mít taky jeden záporný bod, kterým může označit projekt, který si z nějakého důvodu nepřeje realizovat. Hlasování na radnici se však mohou účastnit pouze ti občané, kteří mají trvalé bydliště v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky a dovršili 16 let věku.

Z navržených projektů vyplývá, že lidé si všímají veřejného prostoru a mají k němu vztah. Přibývají takové, které vnímají prostor jako místo setkávání různých generací. Vedle návrhů pro děti a sportující mládež přišly také návrhy, které myslí na seniory, nebo chtějí kultiovovat náš obvod. Rád bych poděkoval všem, kteří vyvinuli úsilí své nápady zpracovat a přihlásit a zároveň bych rád pozval všechny občany k hlasování a výběru vítězných projektů. Sami jsme na výsledek moc zvědaví,“ dodává Patrik Hujdus.

Nevíte si s něčím rady?

Neváhejte a dostavte se na mariánskohorskou radnici nebo kontaktujte projektový tým na telefonním čísle 599 459 211 nebo e-mailem na info@radniceprolidi.cz