Známe vítěze online hlasování třetího ročníku!

datum: 01. 04. 2019

V online hlasování třetího ročníku mariánskohorského participativního rozpočtu zvítězil projekt „Oslava 100 let fotbalu na TJ Slovan v rámci Mezinárodního turnaje fotbalových školiček MHaH Slovancup 2019“ v hodnotě 149 tisíc korun.

Vedení Mariánských Hor a Hulvák v rámci participativního rozpočtu s názvem Radnice pro lidi – lidé pro obvod umožňuje občanům zapojit se do rozhodování o využití části financí, se kterými městský obvod hospodaří. Lidé mohou sami navrhnout, co se má v místě jejich bydliště za obecní peníze změnit nebo vylepšit a následně svým hlasováním vybírají ty nápady, mezi které radnice rozdělí 1,5 milionu korun a které budou realizovány. Online hlasování pro projekty, jejichž cena nepřesahuje 150 tisíc korun, probíhalo celý březen a vítěznému projektu připadlo celkem 801 z více než 7 tisíc hlasů, které občané všem projektům udělili.

Projekt „Oslava 100 let fotbalu na TJ Slovan v rámci Mezinárodního turnaje fotbalových školiček MHaH Slovancup 2019“, zvítězil výrazným rozdílem nad druhým v pořadí, který získal o šest set hlasů méně.

Fotbal v internetovém hlasování zvítězil již potřetí za sebou, podobná akce, jen v menším měřítku, byla úspěšná již v předchozích dvou letech mariánskohorského participativního rozpočtu.

Navrhovatelům vítězného projektu gratuluji. Evidentně za fotbalisty stojí široká skupina podporovatelů, které je tento sport sympatický, a dokáže se zmobilizovat, aby návrhu pomohli vyhrát. Akce se bude konat pod taktovkou nejstaršího fotbalového klubu na území města Ostravy, což už dnes málokdo ví. Těší mě také, že se do online hlasování zapojilo tolik lidí, vážíme si toho, že lidem není lhostejné, co se v našem městském obvodu děje,“ říká starosta Patrik Hujdus.

Hlavní část rozhodování, fyzické hlasování, probíhá právě v těchto dnech v obřadní síni mariánskohorské radnice. Od 1. do 5. dubna v čase 8 až 18 hodin je veřejnosti zpřístupněná hlasovací místnost. Hlasovat pro vybrané projekty a podpořit až pět návrhů svých spoluobčanů můžou obyvatelé s trvalým bydlištěm v Mariánských Horách a Hulvákách, kteří dovršili šestnáct let věku.

Více informací je k dispozici na adrese www.radniceprolidi.cz.