Cimbálová muzika Konopjan pro Mariánské Hory

Současný stav:

Cimbálová muzika Konopjan vznikla v roce 2012, a navázala tak na tradici cimbálové muziky Kovalíček, která působila při ZUŠ E. Marhuly. Veřejná vystoupení cimbálové muziky či lidové hudby se kromě konání festivalu Folklor bez hranic v obvodu nekonají.

Cíl projektu:

Přiblížení lidové hudby na umělecké úrovni obyvatelům Mariánských Hor a Hulvák. Seznámení veřejnosti formou koncertů s hudbou židovskou, slovenskou, maďarskou, ale také moravskou, slezskou a romskou. Součástí projektu je také nákup hudebních nástrojů a příslušenství, krojů a doplňků a financování potřebné úpravy notových zápisů.

Místo realizace:

Území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Například náměstí, radnice, SVČ Korunka, ZŠ a MŠ, v domech s pečovatelskou službou a podobně.

Předpokládané náklady: 115.000 KčHlasů online: 242
« Předchozí projektNásledující projekt »