Pořádání turnajů ve stolním tenise na ZŠ Gen. Janka

Současný stav:

ZŠ Gen. Janka nedisponuje vybavením pro provozování stolního tenisu a v Mariánských Horách a Hulvákách obecně se tento druh sportu ani jemu podobné pro děti moc neprovozují. Děti se neorganizovaně scházejí venku, za špatného počasí tráví většinu svého času u televize, počítačů nebo mobilů.

Cíl projektu:

Aktivní trávení volného času pro děti z Mariánských Hor a Hulvák formou čtyř organizovaných turnajů (jeden do měsíce, září – prosinec). Součástí projektu je i nákup potřeb pro stolní tenis a také drobných odměn pro účastníky turnajů. ZŠ Gen. Janka tak bude vybavena potřebami na stolní tenis, což případně umožní zařadit tento sport do výuky, nebo vznik kroužku.

Místo realizace:

ZŠ Gen. Janka 1208, Ostrava – Mariánské Hory.

Předpokládané náklady: 131.300 Kč



Hlasů online: 58




« Předchozí projektNásledující projekt »