Realizace nového uměleckého díla - kříže

Současný stav:

Po levé straně vchodu do kostela Panny Marie Královny na Stojanově náměstí stojí kamenný kříž z roku 1885, původně stojící u tzv. Staré cesty do Moravské Ostravy, který nechala postavit obec Mariánské Hory na náklady dřívějšího starosty Františka Mrkvy. Kříž je časem a povětrnostními vlivy značně poničen a musí být z důvodu havarijního stavu demontován.

Cíl projektu:

Návrh a realizace nového díla památného kříže podle předlohy současného kříže nebo vítězného návrhu studentů Fakulty umění Ostravské univerzity. Novodobým zadáním bude vytvoření moderní realizace ve veřejném prostoru, jehož výsledkem bude novodobé pojetí díla se stejným tématem a obsahem.

Místo realizace:

Prostranství před farou vedle kostela Panny Marie Královny na Stojanově náměstí v Ostravě – Mariánských Horách.

Předpokládané náklady: 376.000 KčHlasů online: 0
« Předchozí projektNásledující projekt »