VÝTVARNÉ ZTVÁRNĚNÍ BETONOVÉHO PLOTU

Ve spolupráci s fakultou umění nechat zpracovat návrh a realizaci barevného výtvarného vylepšení dlouhého nevzhledného betonového plotu.

Současný stav

Betonový plot, který vede od kostela až na k sídlišti Fifejdy podél hřiště Lukostřelby Ostrava – Mariánské Hory je šedivý, znehodnocený sprejery a působí neutěšeně. Ve světě i u nás je stále běžnější poskytnout podobné šedé plochy k dispozici umělcům k výtvarné tvorbě, která dokáže prostor oživit a zkulturnit.

Cíl projektu

Koncepčním a jednotným grafickým pojetím betonové plochy dojde k estetizaci celého prostoru, úprava není tak nákladná jako vybudování nového vkusného oplocení a v konečném důsledku může vést k úbytku nelegálního pouličního umění. Streetartoví umělci navzájem svá díla respektují a dále si je vzájemně nepoškozují. Odpadnou tak i náklady na případnou antisprayerovou úpravu plotu.

Místo realizace

Betonový plot na ulici Hozova, Ostrava – Mariánské Hory

Předpokládané náklady: 250.000 KčHlasů online: 0
« Předchozí projekt