Fyzické hlasování na radnici

Podpořit projekty přihlášené do participativního rozpočtu Radnice pro lidi – lidé pro obvod prostřednictvím fyzického hlasování na radnici je možné v pracovních dnech 1. až 10. března 2017 od 8 do 18 hodin.

Hlasování se uskuteční v obřadní síni Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na ulici Přemyslovců 63.

Pravidla fyzického hlasování:

  • hlasovat mohou občané s trvalým bydlištěm v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, kteří v den volby dovršili 16 let věku;
  • před hlasováním volitel musí prokázat svou totožnost, věk a trvalé bydliště;
  • každý může hlasovat pouze jedenkrát;
  • každý volitel má k dispozici pět kladných bodů, které může libovolně rozdělit mezi konkrétní návrhy uvedené na hlasovacím lístku;
  • každý volitel má k dispozici také jeden záporný bod, který může dát návrhu, o němž se domnívá, že má negativní dopad pro obvod, nebo se mu z jiného důvodu nelíbí;
  • jakým způsobem volitel své body v hlasovacím lístku rozdělí záleží pouze na jeho uvážení, nemusí rozdělit všechny hlasy, které má k dispozici;
  • hlasovací lístek obdržíte přímo na místě v obřadní síni mariánskohorské radnice.

Do fyzického hlasování na radnici jsou zařazeny všechny realizovatelné projekty bez ohledu na jejich hodnotu. Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky zrealizuje ty návrhy, které ve fyzickém hlasování získají nejvíce bodů až do výše 1,5 milionu korun, která bude ponížena o hodnotu vítězného projektu z hlasování online.

Co to znamená?

Pokud v hlasování online zvítězí projekt v hodnotě 100 tisíc korun, celková hodnota vítězných projektů z fyzického hlasování nesmí překročit částku 1,4 milionu korun. V případě, že v hlasování online zvítězí projekt za 20 tisíc korun, ve fyzickém hlasování občané přerozdělí 1.480.000 korun. V obou hlasováních tak občané rozhodnou o rozdělení celkem 1,5 milionu korun, kolik z této částky odčerpá hlasování online je závislé na hodnotě vítězného projektu v internetové vol­bě.

Nezapomeňte!

Každý volitel má k dispozici pět kladných bodů.
Jakým způsobem je mezi projekty rozdělíte záleží pouze na vás.
Vybranému projektu můžete dát jeden až pět bodů.
Součet kladných bodů, které udělíte, ale nesmí překročit pět.
Každý volitel má taky jeden záporný bod.
Může ho udělit jednomu projektu, který mu z nějakého důvodu není sympatický.
Hlasovací lístek obdržíte v obřadní síni na radnici před hlasováním.
Výsledky hlasování budou zveřejněny nejpozději v pondělí 13. března 2017.

Pozor!

Pokud nechcete rozdat všechny své kladné body, nemusíte.
Pokud nechcete udělit záporný bod, nemusíte.
V případě, že v součtu udělíte více než pět kladných bodů a více než jeden záporný, váš hlasovací lístek bude neplatný. Neplatný je hlasovací lístek také v případě, když z něho není zřejmé jak volitel hlasoval.

Stáhněte si informační brožurku s návodem, jak hlasovat

Ke stažení ZDE.