Co je řemeslo

Uspořádat na Mariánském náměstí celodenní přehlídku některých tradičních řemesel. Řemeslníci (např. kovář, řezbář, pekař, košíkář, sedlář, keramik s hrnčířským kruhem, modrotiskař, sklář, paličkářka, tkadlena, přadlena ad.) by měli na náměstí stánek /pracovní stanoviště, kde by předváděli veřejnosti své řemeslo. Veřejnost, děti ze škol, rodiče s dětmi by se mohli seznámit s řemeslem, některá si i vyzkoušet.

Současný stav

V současné době se s řemeslnými činnostmi lze setkat jen výjimečně, a v omezeném rozsahu. Mladá generace často vůbec netuší, jak se některé věci vyrábějí. Ovládají internet, řeší sociální sítě, ale neumějí si vyrobit píšťalku, zatlouct hřebík ani poskládat vlaštovku či vyrobit prak.

Cíl projektu

Zajímavou a atraktivní malou obdobnou přehlídku přinesl Mariánskohorský velikonoční jarmark na jaře. Velký zájem návštěvníků potvrzuje atraktivitu tohoto tématu. Navrhovaná akce by umožnila širší zastoupení řemesel. Podobná akce se v Ostravě nekoná. Obvod získá jedinečnou a divácky přitažlivou akci, která může u ostravské veřejnosti ovlivnit obraz MH.

Místo realizace

Mariánské náměstí

Předpokládané náklady: 95.000 KčHlasů online: 39
Následující projekt »