Hezčí cesta od náměstí po ulici Čelakovského

Mariánské náměstí má ve svém okolí mnoho ulic. Některé z nich by bylo vhodné opravit a patří mezi ně i ulice Čelakovského, která je na Mariánské náměstí přímo navázána.

Současný stav

V blízkosti zrekonstruovaného Mariánského náměstí je ulice Čelakovského, která na opravenou plochu přímo navazuje. V minulosti prošly části chodníku rekonstrukcí, ale některá místa je ještě potřeba opravit. Patří mezi ně i část vedoucí od ulice Emila Filly k ulici Dr. Maye.

Cíl projektu

Projekt si klade za cíl dokončit opravu jedné strany chodníku na ulici Čelakovského, který spojuje Mariánské náměstí s ulicí Emila Filly. Náměstí a také ulice Emila Filly byly v nedávné době zrekonstruovány a celé oblasti by prospělo, kdyby i spojnice mezi těmito již zrekonstruovanými místy byla v celé délce opravená.

Místo realizace

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, část ulice Čelakovského

Předpokládané náklady: 199.000 KčHlasů online: 0
« Předchozí projektNásledující projekt »