Kurzy bojové sebeobrany pro veřejnost

Chceme tímto projektem nabídnout občanům městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky zlepšit jejich pocit bezpečí a umožnit jim, absolvováním kurzu sebeobrany, zvládat situace v případě napadení jinou osobou. Kurzy bojové sebeobrany chceme realizovat bezplatně, a to čtyřikrát do konce roku 2020, vyjma letních prázdnin. Tyto kurzy budou otevřeny pro širokou veřejnost a všechny věkové kategorie. Účastníci budou po celou dobu pod dohledem instruktorů. Zároveň účastníky proškolíme o zákonném použití prvků sebeobrany v případě jejich ohrožení či ohrožení jiných osob. Pro účastníky zajistíme pitný režim a doplnění kalorického výdeje. Garantujeme, že všichni účastníci si odnesou spoustu užitečných rad a nabyté dovedností jim budou nápomocny při překonávání nevšedních problémů či překážek, o kterých se doposud domnívali, že nejsou řešitelné.

Současný stav

Dnes a denně slýcháme o násilí páchaném jak na lidech, tak na majetku, a vůbec si neuvědomujeme, že se tato hrozba může týkat také nás, nebo našich blízkých. Občané nejsou připraveni čelit takovým situacím a zároveň nevědí, co by pro to mohli udělat. Netuší, že řešením může být výuka sebeobrany.

Cíl projektu

Pro Městský Obvod Mariánské Hory a Hulváky je bezpečí jejich občanů prioritou. V projektu participativního rozpočtu nabízí Mob MHaH občanům možnost, aby sami rozhodli o tom, který z projektů bude z tohoto rozpočtu financován. Svým hlasováním a výběrem tohoto kurzu mohou občané podpořit své bezpečí a zároveň i své zdraví. Pro nadšené cvičence je zde možnost se následně rozvíjet v místním sportovním oddíle okinawského karate, který v obvodu MHaH působí již několik let!

Místo realizace

Fit&Fun studio, ul. Tovární 486/7, Ostrava – Mariánské Hory

Předpokládané náklady: 149.800 KčHlasů online: 2151
« Předchozí projektNásledující projekt »