MUZIKOHRANÍ pro děti z mateřských škol a maminky s dětmi

Muzikofiletické pohádky pro všechny děti z mateřských škol obvodu (program pro mateřské školy pro děti do 7 let) a Velký zábavný interaktivní „Příběh barev“ pro veřejnost – maminky s dětmi ve věku 1 – 4 let.

PROGRAM PRO ŠKOLKY: Projekt je zaměřen na hudebně-umělecké zážitkové aktivity pro děti z mateřských školek ve věku 3 – 7 let. Jde o interaktivní, zážitkový, muzikofiletický příběh naplněný živou hudbou, pohybem, smyslovými vjemy. Děti tak mnohem lépe pochopí obsah písniček a logiku celého příběhu. Je veden interaktivní poučnou a zábavnou formou. Možnost z výběru dvou pohádek. PROGRAM PRO VEŘEJNOST – maminky s dětmi Velký interaktivní zábavný „Příběh barev“. Celkem 10 dopoledních setkání realizovaných 1× týdně. Každé setkání představuje jednu barvu a na ní napojený příběh, pohybové aktivity, hudba, kolektivní kreativní aktivity pro rodiče s dětmi ve věku 1 – 4 let se zapojením kreativních pomůcek. Délka programů: cca.60 – 90 minut

Současný stav

Neziskovka Muzikohraní, z.s. sídlící v obvodu Mariánské Hory a Hulváky se dlouhodobě věnuje muzikoterapii všech věkových kategorií. Nabízí jedinečné programy pro dětskou veřejnost. Právě v raném věku se tvoří vztah k hudbě a kreativitě. Jde o zábavné, interaktivní aktivity, ve kterých se děti zapojují skrz vnímání, naslouchání, pohyb a smyslové vjemy do příběhu a rozvíjí tak přirozeně svou psychomotoriku.

Cíl projektu

• zapojení velkého počtu dětí předškolního věku do smysluplné aktivity • rozvoj psychomotoriky dětí • prožití příběhu skrze vnímání, naslouchání, pohyb, smyslové vjemy • vnímání zvuku živých hudebních nástrojů z přírodních materiálů • podpora rozvoje koordinace, psychomotoriky a vnímání těla – pohyb, dech, hlas

Místo realizace

velký sál studia na ul. Tovární 486/7, 709 00, Ostrava

Předpokládané náklady: 98.000 KčHlasů online: 139
« Předchozí projektNásledující projekt »