Rekonstrukce Klicperky

V uplynulých letech byla opravena část chodníku na ulici Klicperově. Rekonstrukcí další části by celá jedna strana ulice byla jako nová.

Současný stav

Chodník na ulici Klicperově by potřeboval opravit. V minulých letech městský obvod nechal zrekonstruovat část chodníku vedoucí od Základní umělecké školy Eduarda Marhuly až po detašované pracoviště ZŠ Gen. Janka. Na část od ulice Raisovy po Emila Filly se už ale nedostalo. Jedná se o lokalitu, po které chodí nemalé množství lidí, také děti navštěvující školu a další obyvatelé našeho městského obvodu. Rozbitá dlažba nepůsobí dobře.

Cíl projektu

Cílem návrhu je zrekonstruovat další část chodníku na Klicperově ulici, která spojuje ulice Emila Filly a Raisovu ulici v blízkosti detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka. Díky rekonstrukci by celá jedna strana ulice měla pěkný chodník, který by byl spojnicí od již zrekonstruované komunikace Emila Filly až k umělecké škole na ulici Hudební.

Místo realizace

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, část ulice Klicperova

Předpokládané náklady: 480.000 KčHlasů online: 0
« Předchozí projektNásledující projekt »