Chci podat návrh vlastního projektu

Děkujeme, že Vám není lhostejné prostředí, ve kterém žijete.

Návrh vlastního projektu můžete podat prostřednictvím TOHOTO formuláře.

Kdo a jak může podat návrh

Návrh mohou podat občané od 16 let, kteří mají nějaký vztah k obvodu, např. zde mají trvalé bydliště, vlastní nemovitost, podnikají tady, pracují, nebo navštěvují školu.

Návrh (u investičních projektů) se musí týkat nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky (zjistit vlastníka konkrétního pozemku lze na webu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, konzultací s kompetentním zaměstnancem úřadu městského obvodu, nebo s členem projektového týmu). Návrhy by neměly směřovat do rekonstrukcí, oprav a vybavení bytového fondu a také by jejich předmětem nemělo být vybudování např. chodníku na místě, kde v současnosti chodník není. Toto opatření je zavedeno z důvodu velké časové náročnosti zpracování, přípravy a realizace projektu. Ideální může být např. projekt na rekonstrukci chodníku, doplnění lavičky, uspořádání nějaké akce aj.

Projekt musí být realizovatelný do 10 měsíců od jeho zahájení (začátek realizace se předpokládá v březnu roku 2020).

Hodnota projektu musí být v rozmezí 5 tisíc až 500 tisíc korun včetně DPH.

K podávanému formuláři je také třeba doložit ilustrační obrázek, fotku nebo vizualizaci projektu. V případě, že cílem projektu je vybudování něčeho nového, pak je rovněž nutné dodat mapu, případně situační návrh místa realizace. Navrhovatel musí mít k veškerému obrazovému materiálu autorská práva, nebo písemný souhlas vlastníka autorských práv s užitím obrazového materiálu pro prezentaci návrhu (stačí např. e-mailová komunikace).

Neméně důležitým aspektem podání návrhu je doložení podpisového archu, který dokládá podporu dalších minimálně pěti obyvatel splňujících podmínku trvalého bydliště v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky.

Nevíte si s něčím rady?

Neváhejte a dostavte se na mariánskohorskou radnici nebo kontaktujte projektový tým na telefonním čísle 599 459 211 nebo e-mailem na info@radniceprolidi.cz