Harmonogram

září 2018

 • spuštění III. ročníku participativního rozpočtu Radnice pro lidi – lidé pro obvod

září 2018 – listopad 2018

 • předkládání návrhů
 • průběžné konzultace
 • setkávání s občany

listopad – prosinec 2018

 • řešení případných nedostatků s předkladateli návrhů
 • vypořádání se s připomínkami
 • kontrola realizovatelnosti navržených projektů

leden 2019

 • zahájení prezentace návrhů

únor 2019

 • online hlasování ve dnech 1. až 28. února 2019
 • zveřejnění výsledků po ukončení online hlasování

březen 2019

 • fyzické hlasování na radnici ve dnech 4. až 8. března 2019 vždy od 8 do 18 hodin
 • zveřejnění výsledků fyzického hlasování
 • zahájení realizace vítězných návrhů

březen 2019 – prosinec 2019

 • realizace vítězných návrhů