Harmonogram

září 2018

 • spuštění III. ročníku participativního rozpočtu Radnice pro lidi – lidé pro obvod

září 2018 – listopad 2018

 • předkládání návrhů
 • průběžné konzultace
 • setkávání s občany

listopad 2018 – únor 2019

 • řešení případných nedostatků s předkladateli návrhů
 • vypořádání se s připomínkami
 • kontrola realizovatelnosti navržených projektů

březen 2019

 • online hlasování ve dnech 1. až 31. března 2019
 • zahájení prezentace návrhů
 • zveřejnění výsledků po ukončení online hlasování

duben 2019

 • fyzické hlasování ve dnech 1. až 5. dubna 2019
 • zveřejnění výsledků po ukončení fyzického hlasování

duben 2019 – prosinec 2019

 • realizace vítězných návrhů