Harmonogram

červenec 2017

 • Spuštění II. ročníku participativního rozpočtu Radnice pro lidi – lidé pro obvod

červenec 2017 – říjen 2017

 • Předkládání návrhů
 • Průběžné konzultace
 • Setkávání s občany

říjen – prosinec 2017

 • Řešení případných nedostatků s předkladateli návrhů
 • Vypořádání se s připomínkami
 • Kontrola realizovatelnosti

leden 2018

 • Prezentace návrhů

únor 2018

 • Online hlasování ve dnech 1. až 28. února 2018
 • Zveřejnění výsledků po ukončení online hlasování

březen 2018

 • Fyzické hlasování na radnici v pracovních dnech 1. až 8. března 2018
 • Zveřejnění výsledků fyzického hlasování 9. března 2018
 • Zahájení realizace vítězných návrhů

březen 2018 – prosinec 2018

 • Realizace vítězných návrhů