Ať se pejskům dobře…

Současný stav:

V městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky se momentálně nenachází žádné psí pisoáry a psi občurávají fasády domů, lavičky a další mobiliář, který se tím ničí, lhostejní občané nesbírají exkrementy po svých psech. Psí trus následně hyzdí městský obvod a způsobují zápach.

Cíl projektu:

Instalace deseti kusů psích pisoárů rozmístěných po Mariánských Horách a Hulvákách, informační kampaň o nutnosti sbírat po svých pejscích exkrementy a distribuce mikrotenových sáčků k tomu určených (zdarma). Když dostanou psi možnost močit na „svůj“ psí pisoár, nebudou svou močí ničit jiný movitý nebo nemovitý majetek. Informační osvětová kampaň s rozdáváním sáčků na psí exkrementy vedoucí ke zlepšení současného nežádoucího stavu.

Místo realizace:

Sídliště Fifejdy I, Vršovců, park „u rakety“, vnitroblok mezi ulicemi Lázeňskou a Žákovskou, případně jiný vhodný prostor.

Zdroj obrázků: www.psizachody.cz

Předpokládané náklady: 150.000 Kč



Hlasů online: 167




Následující projekt »