Pokračujeme - chodník i lavičky už svítí novotou

datum: 24. 06. 2020

První dva projekty letošního ročníku participativního rozpočtu Mariánských Hor a Hulvák jsou dokončeny. Oprava chodníku navazujícího na Mariánské náměstí a doplnění laviček vedle dětské lanovky v Dolině u sídliště Fifejdy patřilo mezi přihlášenými nápady navrženými obyvateli Mariánských Hor a Hulvák k nejžádanějším.

Počátkem červa byl v rámci návrhu „Hezčí cesta od náměstí po ulici Čelakovského“ opraven chodník na ulici Čelakovského, který spojuje Mariánské náměstí s ulicí Emila Filly. V průběhu dvou týdnů byl vybourán původní nevyhovující chodník, upraveno podloží, povrch proveden betonovou zámkovou dlažbou a srovnány obrubníky včetně výměny již poškozených. V místech, kde navazují na chodník vjezdy do okolních domů a v místech pro přecházení byla doplněna dlažba s reliéfními výstupky pro nevidomé. Oproti předpokládaným nákladům se projekt podařilo vysoutěžit téměř o polovinu levněji a jeho cena tek lehce přesáhla sto tisíc korun.

Pohodlně se usadit mohou od konce červa rodiče při hlídání svých dětí hrajících si na dětské lanovce v Dolině. Z původních nejbližších laviček nebyl na lanovou dráhu dostatečný výhled, a tak opatrné maminky a tatínkové doposavad museli postávat v jejím okolí. Náklady na instalaci dvou laviček nepřesáhly původní předpokládaný rozpočet navrhovatele, tedy 33 tisíc korun, přestože byl pro zvýšení komfortu povrch pod lavičkami doplněn zámkovou dlažbou s obrubou.

Na dalších návrzích nazvaných Oprava chodníku na ulici Mojmírovců, Vraťme raketu do parku a Revitalizace přední části pozemku u MŠ Gen. Janka pracovníci radnice v intenzivně pracují a o jejich realizaci budeme průběžně informovat. Vítězný projekt online hlasování, Kurzy bojové sebeobrany pro veřejnost, bude zahájen na konci srpna.