Zapojte se a dejte dobrým nápadům šanci!

CO JE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Participativní rozpočet je způsob přerozdělování veřejných finančních prostředků, do kterého místní samosprávy zapojují občany a širší veřejnost. Lidé tak mají možnost přímo ovlivnit, do čeho radnice obcí a měst investují peníze z obecních rozpočtů. Mohou navrhovat projekty, následně pak v hlasování rozhodují, které projekty jsou realizovány.

Kolik financí je k dispozici

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky pro participativní rozpočet vyčlenil 1,5 milionu korun. Minimální hodnota navrženého projektu může být pět tisíc korun, maximální půl milionu.

Kdo může navrhovat projekty

Podat návrh může každý občan od šestnácti let, který má nějaký vztah k městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ať už zde bydlí, pracuje, anebo chodí do školy. Podmínkou je, že návrh na projekt musí spolupodepsat alespoň pět lidí s trvalým bydlištěm v Mariánských Horách nebo Hulvákách. Formuláře pro podání návrhů jsou k dispozici na internetových stránkách www.radniceprolidi.cz a ve Zpravodaji Mariánských Hor a Hulvák.

Kontrola proveditelnosti návrhů

Každý podaný návrh kontrolují kompetentní pracovníci Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Jednotlivé projekty nehodnotí, pouze ověřují formální, technickou a finanční správnost návrhů a posuzují jejich reálnou proveditelnost.

Hlasování o projektech

Hlasovat pro jednotlivé projekty a podpořit tak konkrétní návrhy mohou občané dvojím způsobem – hlasováním přes internet nebo osobním hlasováním na radnici.

Hlasování online na internetu proběhne od 1. do 29. února na www.radniceprolidi.cz.

Pravidla hlasování online:

• hlasovat online může úplně každý bez ohledu na jeho trvalé bydliště

• v rámci internetového hlasování nezáleží na věku volitele

• volitel nemá k dispozici záporný (negativní) hlas, ale pouze hlas kladný

• volbu je možné uskutečnit po dobu internetového hlasování opakovaně

• z jedné IP adresy je možné jeden projekt volit maximálně jedenkrát denně

• volba online se uskutečňuje pouze prostřednictvím webu participativního rozpočtu na internetových stránkách www.radniceprolidi.cz

Do internetové volby jsou zařazeny projekty v maximální hodnotě 150 tisíc korun včetně DPH. Realizován bude pouze jeden vítězný návrh, tzn. ten, který v hlasování na internetu získá nejvíce hlasů. O realizaci dalších projektů rozhodne až fyzické hlasování na radnici.

Osobní hlasování na radnici bude probíhat ve dnech 2. až 6. března vždy od 8 do 18 hodin

Hlasovat mohou obyvatelé od 16 let s trvalým pobytem v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Každý hlasující bude mít k dispozici pět bodů, které může libovolně rozdělit mezi jednotlivé návrhy. Platí však podmínka, že volitel může jednomu projektu přidělit maximálně jeden bod. Pokud tedy bude chtít rozdělit všech pět kladných bodů, musí vybrat pět projektů.

Volitel bude mít k dispozici také jeden záporný (negativní) hlas, kterým může záporně ohodnotit projekt, o němž se domnívá, že má negativní dopad pro obvod, nebo se mu z jiného důvodu nelíbí.