Harmonogram

září 2019

 • spuštění IV. ročníku participativního rozpočtu Radnice pro lidi – lidé pro obvod

září 2019 – říjen 2019

 • předkládání návrhů
 • průběžné konzultace
 • setkávání s občany

listopad 2019 – prosinec 2019

 • řešení případných nedostatků s předkladateli návrhů
 • vypořádání se s připomínkami
 • kontrola realizovatelnosti navržených projektů

leden 2020

 • zahájení prezentace návrhů

únor 2020

 • online hlasování ve dnech 1. až 29. února 2020
 • zveřejnění výsledků po ukončení online hlasování

březen 2020

 • fyzické hlasování na radnici ve dnech 2. až 6. března 2020 vždy od 8 do 18 hodin
 • zveřejnění výsledků fyzického hlasování
 • zahájení realizace vítězných návrhů

březen 2020 – prosinec 2020

 • realizace vítězných návrhů