Archiv 2018/2019 - 3. ročník

Květiny v oknech a na balkonech

Květinová soutěž o nejhezčí výzdobu oken, balkónů a lodžií, kdy komise v letních měsících vyhodnotí a odmění nejzdařilejší zvelebení přihlášených prostorů.

 Cena: 15.000 Kč
Hlasů online: 109

» čti více

STOJAN NA KOLA V DOLINĚ

Projekt nabízí řešení pro všechny, kteří přijedou do fifejdské „Doliny“ na kole a nemají svůj dopravní prostředek kam odstavit. Snižuje také riziko úrazu

 Cena: 15.700 Kč
Hlasů online: 47

» čti více

PÍTKA PRO PTÁKY A DROBNÉ ŽIVOČICHY

Rozmístění 10 veřejných napajedel pro ptáky z umělého kamene či z pískovce, v nichž je vyhloubena mělká prohlubeň na vodu.

 Cena: 16.600 Kč
Hlasů online: 92

» čti více


POJĎME SI HRÁT NA POHÁDKU

Devět edukačních interaktivních pořadů pro všechny děti z mateřských škol v obvodě, formou atraktivní hry na pohádku, na divadlo, pod vedením profesionální loutkoherečky DLO Ostrava.

 Cena: 31.500 Kč
Hlasů online: 69

» čti více

MEZIGENERAČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ

Otevřený mezigenerační šachový turnaj pod otevřeným nebem na Mariánském náměstí pro šachisty, obyvatele obvodu, doplněný o kulturní program.

 Cena: 44.970 Kč
Hlasů online: 22

» čti více

ŘEMESLNÉ DÍLNY PRO DOSPĚLÉ

Měsíční tvořivé setkávání na určité téma, kde se mohou lidé naučit vyhotovit si sami pokaždé jiný řemeslný výrobek

 Cena: 46.800 Kč
Hlasů online: 71

» čti více


UMÍSTĚNÍ ODPADKOVÝCH KOŠŮ VE VILOVÉ ZÁSTAVBĚ

Rozmístění 10 kusů odpadkových košů ve vilové zástavbě. Další umístění košů využijí všichni, kdo denně chodí nakupovat nebo venčit pejsky a nemají kde odložit odpad.

 Cena: 50.000 Kč
Hlasů online: 57

» čti více

VENKOVNÍ POSILOVACÍ STROJ PRO SENIORY V DPS ŠIMÁČKOVA

Nákup a instalace dvou venkovních posilovacích strojů – šlapadel v nově vybudovaném atriu v Domě s pečovatelskou službou na ulici Šimáčkova.

 Cena: 60.000 Kč
Hlasů online: 28

» čti více

OKRASNÁ VÝSADBA PŘED KOSTELEM PANNY MARIE KRÁLOVNY

Projekt, který navrhuje úpravu ploch zeleně před Kostelem Panny Marie Královny a celého Stojanova náměstí do podoby přírodního kvetoucího parku pro rekreaci obyvatel.

 Cena: 80.000 Kč
Hlasů online: 86

» čti více


MUZIKOHRANÍ PRO DĚTI Z MŠ A MAMINKY S DĚTMI

Muzikofiletické pohádky pro děti z mateřských škol (děti do 7 let věku) a Velký zábavný interaktivní „Příběh barev“ pro veřejnost, tedy maminky s dětmi ve věku od 1 do 4 let.

 Cena: 110.000 Kč
Hlasů online: 118

» čti více

CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI II

Realizace kurzů cvičení pro rodiče s malými dětmi, které povedou k všestrannému rozvoji dětí a upevnění vztahu rodič-dítě.

 Cena: 130.000 Kč
Hlasů online: 71

» čti více

STOLNÍ TENIS NA ZŠ GEN. JANKA

Uspořádání série čtyř turnajů ve stol-ním tenise v prostorách ZŠ Gen. Janka. Vybavení základní školy potřebami pro stolní tenis, což umožní další rozvoj tohoto sportu.

 Cena: 135.000 Kč
Hlasů online: 30

» čti více


OSLAVA 100LET FOTBALU NA TJ SLOVAN OSTRAVA V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO TURNAJE FOTBALOVÝCH ŠKOLIČEK MHaH SLOVANCUP 2019

Tradiční celodenní fotbalový turnaj s účastí klubů z České republiky, ale i zahraničí, který vzbuzuje zájem dětí o sport a navazuje kontakty mezi kluby.

 Cena: 149.000 Kč
Hlasů online: 801

» čti více

KRÁSNÉ STROMY DO MARIÁNSKÝCH HOR

Vysazení 10 kusů jehličnatých stromů na vhodných místech našeho obvodu, půjde o asi tříleté druhy borovic a jedlí o výšce přibližně 2 metry.

 Cena: 200.000 Kč
Hlasů online: 0

» čti více

LANOVKA V DOLINĚ

Instalace dětské lanovky – skluzavky o délce 20 metrů ve volném prostoru Doliny poblíž již umístěných herních prvků.

 Cena: 220.000 Kč
Hlasů online: 0

» čti více


VEŘEJNÉ CYKLOPUMPY

Umístění veřejně dostupné cyklopumpy je dalším krokem k rozšíření mobiliáře pro cyklisty ve městě, které zlepší podmínky pro cyklodopravu a cykloturistiku.

 Cena: 220.500 Kč
Hlasů online: 0

» čti více

Hudební festival Čertovské skřipky

Jednodenní festival folkových a country hudebních skupin našeho regionu v areálu hřiště TJ Mariánské Hory během letní sezony

 Cena: 240.000 Kč
Hlasů online: 0

» čti více

Betlém pro Mariánské náměstí

Pro Adventní tržiště na Mariánském náměstí vytvoří řezbář dřevěný Betlém s postavami Svaté Trojice, Anděla, Betlémské hvězdy, Tří králů, ovečky s beránkem, pastýře se psem, oslíka, čertíka, přístřeškem Betlémského chléva, včetně ohrádky a Ježíškovy poštovní schránky.

 Cena: 250.000 Kč
Hlasů online: 0

» čti více


VÝTVARNÉ ZTVÁRNĚNÍ BETONOVÉHO PLOTU

Ve spolupráci s fakultou umění nechat zpracovat návrh a realizaci barevného výtvarného vylepšení dlouhého nevzhledného betonového plotu.

 Cena: 250.000 Kč
Hlasů online: 0

» čti více

TÝDEN JÓGY PRO SENIORY U MOŘE

Pobyt seniorů u moře s řízeným programem aktivní relaxace, seznámení se základy jógy, ozdravného cvičení, zásadami zdravé výživy seniorů a dalšími vhodnými tématy.

 Cena: 408.000 Kč
Hlasů online: 0

» čti více

MĚSTSKÉ TRAMPOLIÍNY DO MARIÁNSKÝCH HOR

Instalace zabudovaných trampolín do veřejného prostoru v Mariánských Horách, v lokalitě Fifejdy I. Přispěje k aktivnímu využití volného času dětí a mládeže.

 Cena: 450.000 Kč
Hlasů online: 0

» čti více


MALÉ WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ S DOPADOVOU PLOCHOU

Ve vnitrobloku ulic Lázeňská a Žákovská vybudovat na zelené ploše jednoduché workoutové hřiště s pryžovou dopadovou plochou.

 Cena: 500.000 Kč
Hlasů online: 0

» čti více