Archiv 2016/2017 - 1. ročník

Bezpečnostní tlačítka pro osaměle žijící seniory

Nákup patnácti bezpečnostních tlačítek pro seniory a handicapované občany, kterými si mohou v případě nouze přivolat okamžitou pomoc.

 Cena: 82.500 Kč
Hlasů online: 216

» čti více

Boxy na kola

Zřízení uzamykatelných boxů na kola v blízkosti mariánskohorské radnice, které podpoří cyklisty, cyklistiku a zdravý životní styl.

 Cena: 350.000 Kč
Hlasů online: 0

» čti více

Cimbálová muzika Konopjan pro Mariánské Hory

Uspořádání pěti výchovných koncertů a čtyř vystoupení cimbálové muziky Konopjan v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 Cena: 115.000 Kč
Hlasů online: 242

» čti více


Dny zdraví na OAO

Akce zaměřená na seznámení široké veřejnosti se zdravým životním stylem a potřebou pravidelného pohybu prostřednictvím interaktivní zábavné akce.

 Cena: 233.000 Kč
Hlasů online: 0

» čti více

Festival of music – Mariánskohorský hudební festival

Netradiční hudební festival pro menší, začínající či méně známé kapely v Mariánských Horách a Hulvákách se vstupem zdarma.

 Cena: 150.000 Kč
Hlasů online: 578

» čti více

Hřiště

Terénní úpravy, odstranění plotu a nákup několika laviček pro hřiště v ulici Klicperově v bezprostřední blízkosti SVČ Korunka, SOŠ waldorfské a bytových jednotek.

 Cena: 500.000 Kč
Hlasů online: 0

» čti více


Hřiště pro nejmenší v „Dolině“

Vybudování dětského hřiště s herními prvky pro děti do šesti let. Lokalita je zvolena z důvodu bezpečnosti, klidného prostředí a vzdálenosti od silničních komunikací.

 Cena: 416.000 Kč
Hlasů online: 0

» čti více

Chodník k lavičkám

Vybudování chodníku k lavičkám umístěným na okraji dětského hřiště v „Dolině“. Zpevněná plocha usnadní přístup k lavičkám pro rodiče s kočárky a osoby s omezenou hybností.

 Cena: 65.000 Kč
Hlasů online: 149

» čti více

Informační tabule – Královské a knížecí rodokmeny

Informační tabule věnované třem významným šlechtickým rodům, po nichž jsou pojmenovány ulice v obvodu.

 Cena: 59.001 Kč
Hlasů online: 123

» čti více


Informační vitríny v obvodu

Zpřístupnění informací, novinek a důležitých zpráv z radnice a obvodu široké veřejnosti bez nutnosti využití internetu, který mnozí občané nemají k dispozici.

 Cena: 147.800 Kč
Hlasů online: 41

» čti více

Koncert dvou sborů

Společný koncert Ostravského smíšeného sboru a Dětského pěveckého sboru Sluníčko v mariánskohorském kostele Panny Marie Královny.

 Cena: 20.000 Kč
Hlasů online: 142

» čti více

Konec prázdnin protančíme

Dva dny plné tance a tanečních workshopů pro děti i dospělé jako prevence patologických jevů, ale také jako ukázka zdravého životního stylu a radosti z pohybu.

 Cena: 205.500 Kč
Hlasů online: 0

» čti více


Květiny v Mariánských Horách

Osázení stávajících travnatých ploch ve vybraných ulicích květinami, které rozveselí okolní prostor a zpříjemní život obyvatelům obvodu.

 Cena: 39.070 Kč
Hlasů online: 123

» čti více

Mezinárodní turnaj fotbalových školiček

Celodenní fotbalový turnaj s účastí klubů z České republiky, ale i zahraničí, který si slibuje vzbuzení zájmu dětí o sport, navázání kontaktů mezi kluby a také začátek tradice skvělé akce.

 Cena: 75.000 Kč
Hlasů online: 662

» čti více

Mobiliář Hulváky

Dovybavení prostoru domu v ulici Lázeňské a dvora mezi ulicemi Lázeňskou a Žákovskou o nový mobiliář a zbudování dětského hřiště.

 Cena: 358.000 Kč
Hlasů online: 0

» čti více


Ozdobná kašna před kostelem v Mariánských Horách

Instalace ozdobné kašny před kostel Panny Marie Královny na mariánskohorském Stojanově náměstí. Vytvoření esteticky zajímavého místa v obvodu.

 Cena: 89.000 Kč
Hlasů online: 290

» čti více

Ozdravný pobyt pro seniory

Týden u moře v Chorvatsku určený občanům Mariánských Hor a Hulvák starším 60 let. Kromě výletů se účastníci také dozvědí, jak žít zdravým životním stylem v jejich věku.

 Cena: 289.000 Kč
Hlasů online: 0

» čti více

Pořádání turnajů ve stolním tenise na ZŠ Gen. Janka

Uspořádání série čtyř turnajů ve stolním tenise v prostorách ZŠ Gen. Janka. Vybavení základní školy potřebami pro stolní tenis, což umožní další rozvoj tohoto sportu.

 Cena: 131.300 Kč
Hlasů online: 58

» čti více


Prevence rizikového chování ve škole

Vznik výchovného materiálu, na kterém se budou podílet žáci ZŠ Gen. Janka a který bude sloužit jako součást výuky prevence rizikového chování mezi dětmi a mládeží.

 Cena: 76.000 Kč
Hlasů online: 58

» čti více

Souznění – Festival adventních a vánočních zvyků

Rozšíření programu 19. ročníku festivalu Souznění v roce 2017 i do městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Nabídka adventních a vánočních aktivit obyvatelům.

 Cena: 150.000 Kč
Hlasů online: 175

» čti více

Stojan na kola

Projekt nabízí řešení pro všechny, kteří přijedou do fifejdské „Doliny“ na kole a nemají svůj dopravní prostředek kam odstavit. Snižuje také riziko úrazu.

 Cena: 15.700 Kč
Hlasů online: 45

» čti více


Vánoční strom umístěný před kostelem

Výsadba vzrostlého jehličnanu před kostelem Panny Marie Královny a jeho každoroční zdobení světýlky v adventním období.

 Cena: 10.000 Kč
Hlasů online: 153

» čti více

Venkovní grilovací místo v „Dolině“

Vznik grilovacího místa s posezením pro možnost scházení se rodin s dětmi a sousedů v příjemném prostředí a v přírodě.

 Cena: 115.000 Kč
Hlasů online: 179

» čti více

Výlety obvodem napříč dějinami

Mariánské Hory a Hulváky jsou sice součástí města Ostravy, mají ale i svou vlastní identitu a minulost. Obyvatelé ji často ani neznají. Projekt jim má pomoci obvod lépe poznat.

 Cena: 87.000 Kč
Hlasů online: 47

» čti více


Výroba adventních věnců s doprovodným programem pro veřejnost

Předvánoční akce spojená nejen s kreativním tvořením dekorací, ale také kulturním programem a případnou podporou například základní školy.

 Cena: 30.000 Kč
Hlasů online: 144

» čti více