Projekty

Kurzy bojové sebeobrany pro veřejnost

Chceme tímto projektem nabídnout občanům městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky zlepšit jejich pocit bezpečí a umožnit jim, absolvováním kurzu sebeobrany, zvládat situace v případě napadení jinou osobou.

 Cena: 149.800 Kč
Hlasů online: 2151

» čti více

Mezinárodní turnaj školiček - Slovan Cup

Celodenní fotbalový turnaj na travnatém hřišti v našem obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Turnaje se zúčastní prestižní kluby z regionu, ale i ze zahraničí. Tento turnaj je opět určen pro předškoláky od 5 – 6 let.

 Cena: 93.000 Kč
Hlasů online: 934

» čti více

Kolotoč na zahradu MŠ Gen. Janka

Kvalitní kolotoč pro děti z mateřské školy k sezení. Oblíbenost dětských kolotočů spočívá v jednoduchosti, která skrývá dobré využití dětmi samotnými. Tento prvek není statický, proto účinněji přispívá k vyššímu stupni pohybové aktivity dětí a tím i rozvoji síly, volného úsilí a také ke kázni a ohleduplnosti ke druhým.

 Cena: 65.000 Kč
Hlasů online: 248

» čti více


Krtečkova zahrádka

Předmětem návrhu je instalace tří vyvýšených záhonů na zahradu Mateřské školy Gen. Janka. Děti si zkusí na těchto záhonech vypěstovat vlastní plodiny a seznámí se tak s růstem rostlin od semínka až po sklizeň.

 Cena: 70.400 Kč
Hlasů online: 247

» čti více

Workout Hulváky

Malé workoutové hřiště s dopadovou plochou 5×7 m. Pohyb pro starší děti a dospělé, v jednom prostoru, vedle dětského hřiště, odděleného od okolních vozovek.

 Cena: 149.780 Kč
Hlasů online: 164

» čti více

Divadlo do školky

Předmětem návrhu je pozvání divadla přímo za dětmi do MŠ Gen. Janka. Divadlo odehraje výchovnou nebo ekologickou pohádku určenou pro děti od 3 let.

 Cena: 10.000 Kč
Hlasů online: 141

» čti více


MUZIKOHRANÍ pro děti z mateřských škol a maminky s dětmi

Muzikofiletické pohádky pro všechny děti z mateřských škol obvodu (program pro mateřské školy pro děti do 7 let) a Velký zábavný interaktivní „Příběh barev“ pro veřejnost – maminky s dětmi ve věku 1 – 4 let.

 Cena: 98.000 Kč
Hlasů online: 139

» čti více

Cvičení pro rodiče s dětmi III

Předmětem projektu je realizace kurzu cvičení pro rodiče s malými dětmi předškolního věku (1 – 4 roky věku). Kurzy vudou probíhat 1× týdně v období duben – červen a září až prosinec ve studiu FITFUN na ul. Tovární nebo SVČ Korunka na ulici Korunní.

 Cena: 130.000 Kč
Hlasů online: 88

» čti více

Pojďme si hrát na pohádku

Realizace devíti edukačních interaktivních pořadů pro všechny děti z mateřských škol v Mariánských Horách a Hulvákách, ve kterých se děti atraktivní formou hry na pohádku, na divadlo, pod vedením profesionální loutkoherečky Divadla loutek Ostrava seznámí s loutkami a dozvědí se něco o druzích loutek, jak si loutku doma vyrobit, zazpívají si, a zahrají si dvě pohádky. Pořad v dětech rozvíjí hravost, kreativitu a fantazii, spolu s rozvojem motorických dovedností, vnímáním prostoru apod. Za aktivní přístup jsou děti odměněny.

 Cena: 31.500 Kč
Hlasů online: 79

» čti více


Doplnění laviček v Dolině

Doplnění 2 – 3 ks laviček ve spodní části tzv. Doliny na Fifejdách, v prostoru poblíž dětské lanovky.

 Cena: 33.000 Kč
Hlasů online: 77

» čti více

Okna plná květin

Květinová soutěž o nejhezčí výzdobu oken, balkónů a lodžií, kdy komise v letních měsících vyhodnotí a odmění nejzdařilejší zvelebení přihlášených prostorů.

 Cena: 10.000 Kč
Hlasů online: 54

» čti více

Stojan na kola v Dolině

Instalace tří kovových stojanů na kola, o které bude možné kola pohodlně opřít a také k nim případně přichytit zámkem pro snížení rizika krádeže. Na chodnících v „Dolině“ se přestanou povalovat kola a komunikace budou průchodné pro občany a průjezdné pro kočárky. Sníží se nebezpečí zakopnutí o odložený dopravní prostředek a tím také riziko úrazu.

 Cena: 30.000 Kč
Hlasů online: 54

» čti více


Co je řemeslo

Uspořádat na Mariánském náměstí celodenní přehlídku některých tradičních řemesel. Řemeslníci (např. kovář, řezbář, pekař, košíkář, sedlář, keramik s hrnčířským kruhem, modrotiskař, sklář, paličkářka, tkadlena, přadlena ad.) by měli na náměstí stánek /pracovní stanoviště, kde by předváděli veřejnosti své řemeslo. Veřejnost, děti ze škol, rodiče s dětmi by se mohli seznámit s řemeslem, některá si i vyzkoušet.

 Cena: 95.000 Kč
Hlasů online: 39

» čti více

Čaje o šesté pro 40+

Pět tanečních večerů pro střední generaci s živou hudbou v příjemném prostředí, vždy první pátek v měsíci od 18 – 23 hodin, a to od dubna do srpna.

 Cena: 71.000 Kč
Hlasů online: 15

» čti více

Festival ostravských folkových a country hudebních skupin

Jednodenní (sobota) festival folkových a country hudebních skupin našeho regionu s doprovodným zábavným programem pro děti, atrakcemi, občerstvením atd. během letní sezony v areálu hřiště TJ Mariánské Hory nebo na Mariánském náměstí.

 Cena: 190.000 Kč
Hlasů online: 0

» čti více


Hezčí cesta od náměstí po ulici Čelakovského

Mariánské náměstí má ve svém okolí mnoho ulic. Některé z nich by bylo vhodné opravit a patří mezi ně i ulice Čelakovského, která je na Mariánské náměstí přímo navázána.

 Cena: 199.000 Kč
Hlasů online: 0

» čti více

Oprava chodníku na ulici Mojmírovců

Chodník na ulici Mojmírovců by potřeboval opravit. Chodí po něm nejen obyvatelé blízkého výškového domu, ale i další lidé směřující z ulice Přemyslovců na Mládí a do blízkého okolí.

 Cena: 499.000 Kč
Hlasů online: 0

» čti více

Rekonstrukce Klicperky

V uplynulých letech byla opravena část chodníku na ulici Klicperově. Rekonstrukcí další části by celá jedna strana ulice byla jako nová.

 Cena: 480.000 Kč
Hlasů online: 0

» čti více


Revitalizace přední části pozemku u MŠ Gen. Janka a environmentální výuka v MŠ Gen. Janka

Celková revitalizace přední části pozemku u Mateřské školy Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1236/1, příspěvková organizace. Revitalizace spočívá v odstranění nevzhledných keřů, srovnání pozemku do roviny, vysazení několika kvetoucích keřů, umístění ptačích budek, domečků pro hmyz, úprava prostoru pro popelnice – vydláždění a vysazení řady meruzalek/jiných listnatých keřů zakrývajících popelnice. Součástí návrhu je také instalace dvou uzamykatelných boxů pro kočárky a nákup motýlích sad pro děti. Každá sada obsahuje larvy motýlů, síťky, krmivo a další potřeby pro chov motýlů. V rámci environmentální výchovy si děti budou moci každý sám vychovat svého motýla. Všechny motýly pak děti vypustí před školkou (s možností zapojení rodičů). Motýli se následně do lokality každoročně vrátí.

 Cena: 242.000 Kč
Hlasů online: 0

» čti více

Veřejné cyklopumpy

Předmětem návrhu je instalace 4 ks veřejných cyklopump v okolí cyklostezek procházejících MOb MHaH. Podpora cyklistické mobility jako součást zdravého životního stylu.

 Cena: 338.000 Kč
Hlasů online: 0

» čti více

Vraťme raketu do parku

Parku mezi ulicemi 1. máje, Zelenou a Výstavní se říká „park U rakety“. V minulosti zde totiž byla kovová dětská prolézačka ve tvaru tohoto létajícího stroje. Pojďme ho do parku vrátit.

 Cena: 450.000 Kč
Hlasů online: 0

» čti více